Kiến trúc MonDo Design - Thiết Kế Thi Công Kiến Trúc, Nội Thất